Reglement

1. Algemeen

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het contributiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar. Opzeggingen dienen vóór 1 juli schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie van de Victoria Squash Rotterdam. Uitsluitend als aan deze voorwaarde is voldaan, zal de opzegging in behandeling worden genomen. Blessures, (langdurige)ziekte, verhuizingen of andere redenen zullen nimmer een reden zijn voor restitutie van de contributie. Naam-, adres- en/of telefoonnummerwijzigingen dienen te worden doorgegeven aan de ledenadministratie van Victoria Squash Rotterdam via ledenadministratie@squash-rotterdam.com

 

2. Speelrecht

Alleen het bezit van een geldige lidmaatschapskaart, een introducékaart, een nieuw-lidkaart of een pasvergetenkaart geeft een speler het recht een baan te bespelen volgens onderstaande regels. Bij verlies van het kaartje kan een nieuw kaartje worden aangevraagd bij de ledenadministratie. Wij onderscheiden de volgende categorieën spelers:

Senior-leden:zij hebben het recht om gedurende de openingstijden van het clubhuis te spelen.

Senior-flex-leden: zij hebben dezelfde rechten als reguliere senior leden en kunnen hun abonnement maandelijks (voor de 20e) van de maand opzeggen

Junior-leden: dit zijn leden in de leeftijdsgroep tot en met 16 jaar die in het contributiejaar de leeftijd van 17 jaar niet bereiken. Zij hebben het recht om gedurende de openingstijden van het clubhuis te spelen.

Mini-leden: dit zijn leden in de leeftijdsgroep tot/met 12 jaar die in het contributiejaar de leeftijd van 13 jaar niet bereiken.

Student-leden: dit zijn leden die in het contributiejaar aan kunnen tonen ingeschreven te staan als dagstudent bij een HBO of universitaire instelling. Zij hebben het recht om gedurende de openingstijden van het clubhuis te spelen.

Dag-leden: Deze leden hebben het recht te spelen van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur.

Introducees: Dit zijn spelers, die door Victoria squashleden worden uitgenodigd om, tegen betaling, kennis te maken met Victoria en squash. Een persoon mag per jaar maximaal drie keer als introducé spelen. Een introducé mag derhalve alleen spelen met het Victoria lid dat hem/haar introduceert.

Strippenkaart: Dit zijn spelers die via een strippenkaart per aftekening de gehele dag gebruik mogen maken van de ledenbanen van Victoria Squash. Alleen met het afhangkaartje ‘strippenkaart’ heeft een squasher recht tot spelen. Een strippenkaart is tot 2 jaar na dato van de eerste aftekening geldig.

Gastspeler: het bestuur kan leden toestaan op bepaalde uren met een niet-betalende gastspeler te squashen.

Huurder: Een huurder reserveert een baan per half uur en betaalt het hiervoor verschuldigde bedrag vooruit. Alleen met het kaartje “verhuur” heeft een huurder recht tot spelen.

 

3. Uitrusting

Het is verboden om de squashbanen te betreden met vuile schoenen (modder, gravel, zand etc.) of schoenen met (zwart) afgevende zolen. Bij overtreding zullen de schoonmaakkosten ad kostprijs, (minimaal € 50,-) in rekening worden gebracht. De kleding dient volgens de regels van de Squashbond Nederland te zijn.

 

4. Speeltijd en afhangen

Bepalend voor de speeltijd is de tijd op de klok bij het afhangbord.

De speeltijd wordt gekozen door de persoonlijke kaart bij de gewenste tijd en baan op het afhangbord te hangen.
Vanaf het moment van afhangen van een baan tot het moment van spelen dient men in het clubhuis of op het terrein aanwezig te zijn.
Een speler, die alleen een baan heeft afgehangen dient tot aanvang van de aangegeven speeltijd een andere speler als partner te accepteren, indien twee andere spelers van die baan gebruik willen maken en de overige banen bezet zijn. Accepteert hij een van deze twee spelers niet, dan moet hij de baan verlaten. Accepteren de spelers hem niet dan kunnen zij hieraan niet het recht ontlenen om die baan te claimen. Indien de aangegeven speeltijd reeds is ingegaan heeft hij het recht om alleen te blijven staan.
Op het afhangbord valt de bij de gekozen baan behorende speeltijd af te lezen.
Dubbelaars mogen een dubbele speeltijd afhangen.
Spelers die niet binnen 15 minuten na aanvang van de door hun gekozen speeltijd van die baan gebruik maken, verliezen hun recht aan de volgende speelgerechtigden voor die baan.
Het is een speler niet toegestaan zijn kaart te (laten) verhangen naar een direct volgende speeltijd op dezelfde of een andere baan wanneer een of meer wachtende leden daardoor geen gebruik kunnen maken van het speelrecht.
Wanneer de vijf voor verhuur beschikbare banen niet geboekt blijken, kan ook op die banen worden gespeeld volgens bovenstaande regels. Het speelrecht op een verhuurbaan blijft echter aan een eventueel (te) laat opdagende huurder.
Het is niet toegestaan een baan af te hangen en anderen van die reservering gebruik te laten maken. Boekingen zijn persoonlijk.

 

5. Introduceren

Introduceren is iemand met de club en/of het spel te laten kennismaken. Men kan maximaal 3x dezelfde persoon introduceren (dus geen oud-leden). Na driemaal introduceren wordt een introducé geacht lid te worden of voortaan een baan te huren.

Een lid dient voor een introducé een introductiekaartje bij het barpersoneel te kopen. De naam en datum dienen in het introductieboek te worden vermeld. Het introductiekaartje is niet overdraagbaar en geldt alleen op de datum van uitgifte. Introduceren op werkdagen is niet toegestaan tussen 17.00 en 20.00 uur en tijdens de competitie-avonden tussen 17.00 en 23.00 uur.

 

6. Reserveren

Leden hebben de mogelijkheid om een baan te reserveren. De extra kosten hiervoor bedragen € 5,00 per baan per half uur. Dit bedrag moet vooraf betaald worden. Naast de reserveringskaart dienen ook twee ledenkaartjes op het afhangbord aanwezig te zijn. Derhalve kan nooit meer dan 1 periode per keer worden gereserveerd.

 

7. Trainingen

Trainingen gelden als speeltijd, met andere woorden men dient het lidmaatschapskaartje bij de desbetreffende tijd op het afhangbord te hangen. Het aantal banen voor training is ter beoordeling van het bestuur. ´s Avonds (vanaf 18.00 uur) mag er slechts op één baan individuele training c.q. les worden gegeven.

 

8. Competitie

Leden kunnen gratis meespelen met de competitie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de wedstrijdleider van Victoria Squash, wedstrijdleider@squash-rotterdam.com.

 

9. Voorwaarden TOPabonnement

Het TOPabonnement is een uitbreiding van jouw bestaande Victoria squashlidmaatschap. Het biedt de volgende voordelen:

  • Neem gratis introducés mee
  • Gratis deelname aan alle Victoria clubtoernooien
  • Clinic van een TOPsquasher
  • Gratis baanreservering op eredivsie thuisspeeldagen
  • Een gereserveerde plek op de tribune bij eredivisiewedstrijden
  • Elke maand kans op mooie squashprijzen in de TOP-loterij

Hieronder tref je de volledige voorwaarden van dit abonnement en hoe je overal optimaal gebruik van maakt.

Je kunt je op elk moment gedurende het jaar aanmelden voor een TOPabonnement. De contributie wordt pro rata verrekend. Het is een addendum bij jouw huidige abonnement en is onder dezelfde voorwaarden opzegbaar. Met de contributie voor het TOPabonnement draag je bij aan de eredivisie van Victoria. Mocht het in een bepaald jaar niet mogelijk zijn om eredivisie te spelen, dan zal aan TOPabonnementhouders een alternatieve besteding van de contributies worden gepresenteerd en hebben zij de mogelijkheid om per direct op te zeggen.

De contributie bedraagt EUR 8,50 per maand voor leden die maandelijks contributie betalen of EUR 100,00 per jaar voor de overige leden. Betaling vindt plaats per overschrijving na facturatie. De eerste facturatie zal in september zijn bij het innen van de contributiegelden bij aanvang van het seizoen. Na betaling van het lidmaatschap ontvang je jouw nieuwe ledenpas waarop aangegeven staat dat je een TOPabonnementhouder bent.

Gratis introducees – Hierop zijn de gebruikelijke voorwaarden uit het Victoria Squash reglement voor introducees van toepassing: één introducé per keer en éénzelfde persoon kan maximaal drie keer als introducé spelen. Om hier gebruik van te maken laat je aan de bar jouw ledenpas zien en krijg je een introductiepasje mee waarmee je samen met jouw eigen pas de baan kunt afhangen.

Gratis deelname aan Victoria Clubtoernooien– Victoria clubtoernooien zijn toernooien die door Victoria worden georganiseerd en doorgaans alleen toegankelijk zijn voor Victoria leden. Voorbeelden hiervan zijn de Clubkampioenschappen en het toernooi voor afsluiting van het competitieseizoen. Maaltijden zijn niet inbegrepen in het TOPabonnement. Bij inschrijving voor een toernooi dien je aan te geven dat je in het bezit bent van het TOPabonnement.

Clinic van TOPspeler – exclusief voor TOPabonnementhouders zal een TOPsquasher jaarlijks een clinic organiseren. Communicatie hierover wordt via e-mail verstuurd aan de TOPabonnementhouders met de mogelijkheid tot inschrijving.

Gratis baanreservering op eredivisie thuisspeeldagen – om een baan te reserveren op een eredivisie avond neem je, maximaal een week van te te voren, persoonlijk of telefonisch contact op met de horeca. Als jij aangeeft dat je met het TOPabonnement reserveert en bij aankomst bij de bar jouw ledenpas laat zien, wordt er voor jou gratis een baan afgehangen op de door jouw aangegeven tijd, vóór aanvang van de eredivisie wedstrijd.

Gereserveerde plaats bij eredivisiethuiswedstrijden – elke wedstrijd worden enkele plaatsen gereserveerd voor sponsors en TOPabonnementhouders. Deze zijn te herkennen aan een reserveringsmarkering op de tribune. TOPabonnementhouders kunnen op deze plaatsen vrij plaatsnemen. Bij aanvang van de eerste wedstrijd zijn deze plaatsen vrij beschikbaar voor de leden, zorg dus als TOPabonnementhouder dat je op tijd jouw plaats claimt.

TOPloterij – het bestuur zal maandelijks een loterij organiseren waarbij een TOPabonnementhouder kans maakt op mooie squashprijzen. De prijzen worden elke maand aangekondigd, de winnaar wordt tijdens de eredivisie thuiswedstrijden bekend gemaakt en krijgt tevens persoonlijk via e-mail bericht.

 

10. Leaguewedstrijden

Leaguewedstrijden zijn een vorm van onderlinge competitie, een soort laddersysteem. Elke league bestaat uit vijf spelers,die binnen een maand tegen elkaar spelen. Er wordt gespeeld om “the best of five”. In welke league gespeeld wordt, hangt af van speelsterkte en het aantel deelnemende spelers.
Na het spelen van alle wedstrijden kan, afhankelijk van de plaats in de league:
de hoogst scorende twee leaguenummers omhoog gaan;
degene met de een na hoogste score één leaguenummer omhoog gaan;
degene met de middenscore blijven staan;
Bovenstaande is omgekeerd van toepassing voor de twee laagst scorende.
De score op de league-lijst dient als volgt te worden ingevuld:
eindstand partij A-B: 3-0, 6 punten voor A, 1 punt voor B;
eindstand partij A-B: 3-1, 5 punten voor A, 2 punten voor B;
eindstand partij A-B: 3-2, 4 punten voor A, 3 punten voor B.
De league-lijst hangt in het squashgebouw. Inschrijving voor de leagues dient te geschieden door naam, telefoonnummer en sterkte onderaan de league-lijst te noteren.
Indien men geen speelsterkte vermeldt, begint men in de laagste league. Voor indeling in een hogere league kan men iemand die al in die league staat uitdagen en de uitslag van deze wedstrijd en de naam van de uitgedaagde onderaan de league-lijst noteren;
Bij het spelen van leaguewedstrijden is men gehouden aan de op het afhangbord vermelde speeltijd.
Het is van belang vooraf af te spreken wat er moet gebeuren indien de wedstrijd binnen de toegestane speeltijd nog niet is afgelopen:
de wedstrijd wordt op een later tijdstip uitgespeeld;
de stand wordt omgezet naar een eindstand volgens onderstaande regels, waarbij uitgespeelde games zwaarder tellen, dan games die nog niet zijn beëindigd.

Men dient per maand minimaal 2 wedstrijden te spelen, zo niet dan wordt men automatisch uit de leagues verwijderd. Uitzondering is het 3 keer vergeefs een afspraak proberen te maken. Geef dit op de leaguelijst aan. Indien men door ziekte of vakantie niet in staat is minimaal twee wedstrijden te spelen dan eindigt men op de laatste plaats in de league. De volgende maand kan men weer meespelen mits dit op de leaguelijst is aangegeven.

ADDENDUMS

Alcoholbeleid – januari 2016

ALCOHOL EN JONGEREN ONDER 18 JAAR

Vanaf januari 2014 geldt de wettelijke bepaling dat er geen alcohol mag worden verschaft aan jongeren onder de 18 jaar. Dit om jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik.

Ook mag er niet worden door geschonken als een volwassene dronken is of wordt.

Vorig jaar heeft de Gemeente Rotterdam bij 12 verenigingen de naleving hierop gecontroleerd. Slechts één vereniging was grotendeels in orde. De andere 11, waaronder Victoria, voldeden niet aan de regels. Daar zijn toen nog geen consequenties aan verbonden.

Gesprekken met de gemeente

In de gesprekken met de gemeente is kenbaar gemaakt dat zij ons enerzijds willen helpen bij de voorlichting aan onze leden en het barpersoneel over het alcoholbeleid, anderzijds geeft de gemeente aan de naleving scherper te gaan controleren.

Risico’s

Om de horecavergunning te behouden en aan de strengere regelgeving te voldoen is gerichte aandacht nodig van ons allen. Bij een geconstateerde overtreding is de eerste boete € 1.300, een tweede boete in hetzelfde jaar is € 600 hoger, daarna kan de vergunning tijdelijk of permanent ingenomen worden. Dit mag niet gaan gebeuren.

Acties / aandachtspunten

Per direct is ingevoerd dat eenieder onder de 25 jaar zelf een identiteitsbewijs moet overleggen als hij of zij alcohol wil bestellen. Doet iemand dat niet, ook niet bij het verzoek daartoe van het barpersoneel, dan wordt geen alcohol geschonken.
De bestaande regel dat geen alcohol meegenomen mag worden naar Victoria is nog steeds van kracht en wordt gecontroleerd; eventueel leidend tot inbeslagname van de drank.
Bij dreigende dronkenschap wordt niet langer alcohol verstrekt.
Ouders/aanvoerders/trainers/coaches/teammanagers wordt verzocht aan dit beleid mee te werken en dus niet zelf alcohol te gaan halen om aan jongeren onder de 18 jaar te verstrekken.
Er wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd om e.e.a. nader uit te leggen en casuïstiek te bespreken.
“NIX 18” is voor iedereen inmiddels wel een bekende term, echter hoe gaan wij hier binnen de sportvereniging mee om? Wat doet een barmedewerker bijvoorbeeld als een vader voor zijn zoon van 16 een biertje bestelt; mag hij dit meegegeven?

Bewustwording

Samen met Youz gaat Victoria het volgende seizoen zich bezig houden om onder de leden en hun ouders zoveel mogelijk bewustwording te creëren als het gaat om het gebruik van alcohol. Zo bevat het programma SportCode, met accent op Hockey, een training op het gebied van verantwoord alcoholgebruik. Zo zullen er ouderbijeenkomsten worden georganiseerd waarin ouders in gesprek gaan over de gevolgen van alcoholgebruik in combinatie met sport. Ook komt aan de orde hoe gezondheidsbevordering van kinderen kan worden ondersteund.. Tevens zullen er jeugdclinics gaan plaatsvinden waarbij de jeugdleden op een ludieke en sportieve manier leren wat alcohol bijvoorbeeld voor invloed kan hebben op je sportprestaties. Trainers en coaches zullen hier ook bij betrokken worden.

Wij vragen een ieder om mee te denken hoe wij dit gezamenlijk kunnen dragen. Voor vragen en feedback kunt u terecht bij Miranda Hartsuiker manager@sv-victoria.nl

Tot slot

Van belang is, dat wij ons allemaal verantwoordelijk voelen om dit beleid binnen Victoria te dragen en daarnaar te handelen. Wij vragen u als sportbestuurders met nadruk om uw medewerking!

Besef de risico’s van niet-naleving. Maak het barpersoneel het niet onnodig moeilijk!