Dave (David) Croll

Erelid 1950

Victoria Squash


Rond 1950 werd hij als eerste erelid van de vereniging benoemd. Zijn vader was Schot van geboorte. In 1889 werd hij directeur van de Nederlandse Stoom Boot Mij. in Rotterdam. Zoon Dave werd geboren in Delfshaven op 8 juni 1885, volgde de HBS in Rotterdam, T.H. Delft en de Universiteit van Glasgow. Was directeur Droogdok Mij. Tangjong Priok en overleed op 7 juni 1957. Dave is een van de oprichters van de VSRR en in 1938 van de NSRB. Een actieve squasher, maar ook tennisser. Vanaf 1933 was hij hoofdbestuurslid en daarna 15 jaar voorzitter van de (K)NLTB waar Dave ook erelid is.

Lou van Stolk

Erevoorzitter 1955

Victoria Squash


Lou werd in 1955 tot erevoorzitter benoemd. Deze speciale en unieke titel was voor de man die samen met Dave Croll en Martin van den Arend in 1937 de bouw van de eerste squash-accommodatie ter hand nam en gedeeltelijk ook financierde. Hij was directeur van de in Rotterdam zeer bekende firma Abraham van Stolk & Zoonen. In 1941 was hij de eerste voorzitter van de VSRR wat hij 15 jaar volhield!

Martin van den Arend

Erelid 1975

Erelid SBN


Werd in 1975 erelid van de VSRR en ook van de NSRB. Martin van den Arend was directeur van de N.V. Tabak Maatschappij Arendsburg. 40 jaar lang heeft Martin een toonaangevende rol gespeeld in het Nederlandse squash. Afwisselend als penningmeester en secretaris in beide organisaties. In deze periode werden alle nu bekende zaken gestart zoals de nationale kampioenschappen, de eredivisie en scheidsrechters-opleidingen.

George van Oort

Erelid 1977

Erelid SBN


In 1977 werd George erelid van de VSRR. Een uiterst actief squash-, maar ook tennisspeler en bestuurder. Was in 1955 clubkampioen van Victoria Tennis. Tevens in 1974 erelid van Victoria Tennis vanwege zijn inzet voor de vereniging van 1957 tot 1974 in diverse functies. In 1977 werd George ook erelid van de NSRB vanwege zijn actieve bestuurdersrol gedurende 8 jaar. Voor die tijd vervulde hij vanaf 1959 binnen de bond de rol van wedstrijdcommissaris.

Marc Veldkamp

Erelid 2001

Victoria Squash


In 1978 begon Marc als student met squash. Op 8 mei 1979 om 20:00 uur werd hij bij de VSRR “geballotteerd” en toegelaten. Hij werd 6x clubkampioen, voerde jarenlang de leagues aan en gaf training aan vele Victoria leden. Was ook deelnemer aan het team dat in 1988 promotie naar de eredivisie afdwong. Heeft laten zien dat hij zowel links- als rechtshandig kan squashen na een armblessure. In 2001 werd Marc tot erelid benoemd.

Julie Jamin

Erelid 2001

Victoria Squash


In 2001 werd Julie benoemd tot erelid. Zij was 17 keer Nederlands Kampioen squash in de periode 1952 tot 1970. In diezelfde periode was zij veruit de sterkste dame van de VSRR, een unieke sportprestatie! Ook een actieve en sterke tennisspeelster. In 1957 schonk zij een Engels theeservies aan de club.

Trudy Scheffers

Erelid 2001

Victoria Squash


Trudy is sinds 1978 lid van de vereniging. Meer dan 16 jaar (1981-1996) was zij de spil van Victoria. Voorzitster van de activiteitencommissie en vanaf 1982 de ideale secretaris waar een voorzitter alleen maar van kan dromen. Trudy heeft dan ook met 3 verschillende voorzitters bestuurd: Gottfried Mildenberg, Theo Hoffmans en Arie Langstraat. Voor nieuwe leden jarenlang de steun en toeverlaat. De eerste tegenstander van nieuwe leden was steevast Trudy waarna je als nieuw lid, niet alleen geinformeerd werd, maar ook in de leagues op de goede positie kon worden geplaatst. Trudy wist onder de bezielende leiding van Brian Barnett de NK dames 35+ te winnen in 1990/1991. In 2001 werd zij benoemd tot erelid.

Hans Stockmann

Erelid 2005

Victoria Squash


Vanwege zijn niet aflatende zorg voor de plaatsing en indeling van de leagues sinds 1990 is hij in 2005 tot erelid benoemd. Natuurlijk speelt zijn inzet voor de vereniging als bestuurslid tussen 1990 en heden hierin ook een rol.

Huub Cremers

Erelid 2005

Victoria Squash


Werd lid in 1966. Jarenlang als vertegenwoordiger van het Rotterdamse Squash in het bestuur van de Squashbond in verschillende rollen (1973-1993). In zijn gehele squashcarrière een stempel gedrukt op sfeer en cultuur binnen de vereniging. Altijd met opbouwende adviezen aanwezig bij de ledenvergaderingen. Huub overleed in 2018.

David Young

Erelid 2007

Victoria Squash


Werd lid van Victoria in 1991 met als eerste tegenstander Marcel Löb ! Was jarenlang teammanager van het Victoria damesteam wat hem, volgens eigen zeggen, zijn eerste grijze haren bezorgde. Jarenlang sponsor van de clubkampioenschappen met zijn bedrijf Duurstede Groep. Is drie maal Nederlands kampioen geworden bij de masters en staat bekend om zijn uiterst nauwkeurige speelstijl.

Meindert Visser

Erelid 2016

Erelid SBN


Postuum benoemd tot erelid in 2016. Een verenigingsmens pur sang. Zeer sterk sfeerbepalend binnen de Victoria gelederen. Trouw en kritisch bezoeker van de Algemene Ledenvergaderingen en een groot aantal jaren een van de boegbeelden in de competitie als deelnemer aan het VLAM(ST) team, gesponsord door bierhandel de Pijp. 13 jaar penningmeester van Victoria Squash (1981 tot 1993) en eveneens meerdere jaren penningmeester van de Squashbond waar Meindert in 1993 tot erelid werd benoemd. Meindert overleed in maart 2014.

Loek Bles

Erelid 2016

Victoria Squash


Een van de drijvende krachten achter het ontstaan van de jeugdsquash in Rotterdam en heeft deze in Nederland op de kaart gezet. Tijdens zijn 8 jaren voorzitterschap heeft hij meegewerkt aan de herstructurering van de totale SV Victoria en een grote rol gespeeld in de uitbreiding van Squash van 7 naar 12 banen. Een lid vertelde ons: "Hij was nooit te beroerd om het squash spelletje te evalueren onder het genot van een wijntje", een kwaliteit die zeker wordt gewaardeerd.

Arie Langstraat

Erelid 2016

Victoria Squash


Onder Arie's voorzitterschap (1990-1996) kwamen Victoria's sportieve prestaties tot bloei. Het damesteam behaalde nationale en internationale successen en groeiden uit tot ware "Golden Girls". Naast bestuurswerk is Arie verder een grote organisatorische kracht achter de totale SV Victoria. Dit heeft hem zelfs een topje van zijn vinger gekost. Over zijn vrijwilligerswerk vertelde een lid ons: "...beseffend hoeveel eigen vrije tijd en inzet dat vergt op basis van verbondenheid met de sport zelf en met de vereniging met zijn bestuur die het genoegen van het spelen zelf en het ervaren van de positieve effecten bij de beoefenaren mogelijk maakt. Daarbij past een uiting van hoge waardering van de leden!”.

Ronald Permentier

Erelid 2021

Victoria Squash


Ronald is al meer dan 30 jaar lid, is meerdere jaren bestuurslid geweest, is een groot stimulator van de jeugd, verricht nog steeds vrijwilligerswerk, is meerdere keren in zijn leeftijdsklasse Nederlands en Europees kampioen geweest. Door zijn meerjarige, grote bijdragen aan Squash Victoria is, in dit jaar van ons 80-jarig bestaan, een erelidmaatschap op zijn plaats voor deze sympathieke clubman.

Yvon Bles

Erelid 2022

Victoria Squash


Yvon: al meer dan 30 jaar actief in het squashwereldje. Vanaf 1991 betrokken bij de squash jeugd (SJR): administratie en organisatie. Tussen 2001 en 2007 de ledenadministratie en de facturering georganiseerd en ook de afgelopen 10 jaar met ontzettend veel animo de ledenadministratie en de facturering georganiseerd en de contacten met de SBN bijgehouden.

John de Paauw

Erelid 2022

Victoria Squash


John: in 2014 lid van verdienste en in 2022 tot erelid benoemd. Bijna 20 jaar actief met de organisatie van de eredivisie. Tevens 5 jaar voorzitter van onze mooie vereniging. John is een zeer begenadigd schrijver van vooral de verslagen van de eredivisie. Sfeerbepalend en een pur sang verenigingsmens.