Wij vinden privacy belangrijk!

Op 25 mei 2018 treedt een nieuwe wet op gegevensbescherming van de Europese Unie, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG geeft personen in de EU meer controle over hoe hun gegevens worden gebruikt en legt bepaalde verplichtingen op aan bedrijven de informatie van die personen verwerken. We hebben ons Privacybeleid bijgewerkt om rekening te houden met de nieuwe vereisten van de AVG.

Welke gegevens verwerken wij en waarom 

In onze privacy verklaring hebben wij opgenomen welke gegevens we om welke reden verwerken. Deze privacyverklaring is opgenomen onder hoofdstuk 2 in ons huishoudelijk reglement.

Wie is het aanspreekpunt omtrent de nieuwe wet- en regelgeving?

Wij hechten groot belang aan informatiebeveiliging en privacy en hebben dit daarom onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de secretaris belegd.

Wat mogen wij doen met uw persoonsgegevens? – FAQ

  • Mag Victoria squash persoonsgegevens aan andere leden doorgeven?

 Ja, wij mogen uw gegevens (zoals uw naam, adres en woonplaats) doorgeven aan bepaalde mensen binnen de vereniging. Dit is nodig om de vereniging draaiende te houden. De penningmeester bijvoorbeeld heeft uw gegevens nodig om de contributie te innen.

Wij mogen de ledenlijst niet zomaar verstrekken aan alle leden. Dit mag alleen als er een zogeheten gerechtvaardigd belang voor is. Bijvoorbeeld als het noodzakelijk is dat teamleden met elkaar kunnen afspreken om te gaan sporten.

Verstrekken wij gegevens aan andere leden? Dan zullen we u daarover informeren

  • Mag Victoria Squash persoonsgegevens aan bedrijven doorgeven voor reclame of sponsoring

 Ja, dat mag. Maar wij zijn verplicht u daarover te informeren. Bijvoorbeeld via de website of de nieuwsbrief. Ook moeten wij u een redelijke tijd de kans geven om verzet aan te tekenen.

Vooral voor ons als vereniging zijn sponsoropbrengsten een belangrijke inkomstenbron. Het kan in het voordeel van de club zijn wanneer een sponsor onze leden mag benaderen en hiervoor de gegevens nodig heeft.  

Zodra u verzet aantekent, zullen wij direct stoppen met het doorgeven van uw gegevens. U hoeft niet te zeggen waarom u verzet aantekent.

  • Mag Victoria Squash persoonsgegevens publiceren op internet

Ja, maar alleen op een afgeschermde internetpagina en als het is opgenomen in de doelstellingen van de vereniging. Heeft de ledenvergadering publicatie goedgekeurd? Dan hoeft de vereniging hiervoor geen expliciete toestemming aan de leden te vragen.

 Dat is op dit moment niet het geval en dus zullen wij geen persoonsgegevens publiceren zonder hiervoor toestemming te vragen.

  • Mag Victoria Squash mijn foto gebruiken?

Ja, foto’s die op de club zijn genomen mogen worden gebruikt als dit het clubbelang dient. Denk hierbij aan gebruik in onze nieuwsbrief of website. Mochten we dit van plan zijn, dan zullen we dit wel bij de betrokken personen melden zodat zij op de hoogte zijn. Het is niet onze bedoeling om foto’s te publiceren van leden die hebben aangegeven dit echt niet te willen.  

  • Kan ik mijn persoonsgegevens inzien of laten verwijderen?

Ja, dat kan. U heeft het recht om uw gegevens bij uw vereniging in te zien. Ook kunt u vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen.