Lidmaatschap

Aanmelden voor een squash lidmaatschap kan door het volledig invullen van het aanmeldingsformulier en deze samen met een recente pasfoto opsturen naar de ledenadministratie of deponeren in de brievenbus van het squashbestuur.

Victoria Squash Rotterdam
T.a.v. Ledenadministratie
Kralingseweg 226
3062 CG Rotterdam

Mailen kan natuurlijk ook naar ledenadministratie@squash-rotterdam.com

Als lid mag je onbeperkt squashen in lijn met de gekozen lidmaatschapsvorm. Victoria Squash Rotterdam maakt gebruik van een afhangsysteem waarvoor een lidmaatschapspas noodzakelijk is. De lidmaatschapspas wordt toegezonden zodra de contributie voldaan is.

Beëindiging lidmaatschap dient plaats te vinden voor 1 augustus van elk kalenderjaar. Dit kan per mail of per brief.

Tarieven per jaar seizoen 2016 – 2017
Bij start lidmaatschap na september wordt het lidmaatschapsgeld naar rato berekend (bv je wordt senior lid per januari, dit is dan nog 8 maanden, € 361/12*8= € 240,-). Er is geen entreegeld van toepassing en fitness is inbegrepen in het lidmaatschap.

Lidmaatschap

01-09 t/m 31-08

Factuur éénmalig

Maandbedrag

Senior € 361,00 € 31,25 (€ 375,00)
Dag € 208,00 € 18,25 (€ 219,00)
Student € 156,00 € 13,75 (€ 165,00)
+TOP abonnement € 100,00 € 8,50 (€ 102,00)
Mini (tot 12 jaar) € 51,00 NVT
SJR training € 45,00 NVT

Opmerkingen

  • Een TOP abonnement is aanvullend aan een Senior, Dag of Student abonnement
  • Een Daglid mag alleen spelen op doordeweekse dagen en dan tot 17.00 uur

Inschrijfformulier
– Download hier een PDF dat opent in nieuw tabblad:  inschrijfformulier.