Maatschappelijk Betrokken.

Victoria Squash Rotterdam voelt zich maatschappelijk betrokken en zal daarom eind augustus tijdens de Rotterdam Open Squash 2014 aandacht schenken aan de activiteiten van de stichting Kids Unlimited, die zich richt op het ondersteunen van complex meervoudig gehandicapte kinderen en hun ouders.

“We zijn zeer enthousiast over de samenwerking met Kids Unlimited. Het uitgangspunt van de stichting is niet om eenmalig zorg of steun te bieden, maar om langdurige ondersteuning te bieden aan de gehandicapte kinderen en hun ouders. Die filosofie past bij de maatschappelijke betrokkenheid vanuit Victoria Squash Rotterdam”, aldus Cor van den Heuvel, de voorzitter van de Rotterdamse squashvereniging.

Over Kids Unlimited

Kids Unlimited heeft een aantal therapieën geselecteerd die zij steunt. Dit doen zij door exposure via hun website en evenementen, waardoor extra euro’s en naamsbekendheid voor deze therapieën worden gerealiseerd. Initiatiefnemers van deze therapieën worden zo in staat gesteld hun werk voort te zetten en zo veel mogelijk complex meervoudig gehandicapte kinderen te helpen.

Ook biedt Kids Unlimited een digitale ontmoetingsplaats waar initiatiefnemers van therapieën, ouders en vrijwilligers kennis en ervaring met elkaar kunnen uitwisselen. Daarnaast zet de stichting zich in om therapieën die in Nederland niet worden aangeboden, maar waarmee in het buitenland resultaten wordt geboekt, naar Nederland te halen.

Het maken van winst is geen doel van stichting Kids Unlimited. Alle gedoneerde gelden komen voor 100% ten goede komen aan de kinderen. Voor meer informatie:www.kidsunlimited.nl.