Welkom

Welkom bij Squash Jeugd Rotterdam (SJR). De SJR vertegenwoordigd de jeugd binnen Victoria Squash en heeft zitting in het bestuur van Victoria Squash. De jeugd wordt begeleid door enthousiaste trainers en vrijwilligers, als doel hebbende om de squashsport bij de jeugd bekend te maken door het organiseren van trainingen en toernooien.

De SJR is van origine een autonome instelling en is op basis van een convenant een samenwerking is aangegaan met Victoria Squash Rotterdam op het gebied van werving, stimulering, opleiding en begeleiding van jeugd bij squashbeoefening in de breedste zin. Sedert September 2011 is de SJR geïntegreerd binnen Victoria Squash Rotterdam.

Ontwikkeling
De ontwikkeling van squash bij de jeugd door de SJR-Victoria vindt plaats op een drietal niveaus, te weten:
Niveau 1: Beginnende jeugd;
Niveau 2: De toekomst;
Niveau 3: Topjeugd.

Hoe ziet de SJR jeugd de SJR?
Wij hebben als bestuur aan de Topjeugd – jeugdleden die reeds lange tijd actief zijn binnen de SJR – gevraagd om in vier kernwoorden aan te geven wat de SJR voor hun betekent heeft en nog steeds doet. Het bleef niet bij vier woorden maar, omdat dit wel onze doelstelling was hebben we dié vier kenwoorden geselecteerd die bij een ieder van de betrokken jeugdleden het dichtst bij hun SJR gedachten liggen.

– Thuisfront
– Ondersteunend
– Motiverend
– Competitief

Het vijfde kernwoord was “stimulerend”. Dit is zeer toepasselijk en toegesneden aan het bestuur. Het stimuleert ons als bestuur en jeugdcommissie nog meer om ons in te zetten voor de SJR en zorg te dragen voor continuïteit en verdere groei.