Visie en missie

Waar gaan we naartoe
Als bestuur hebben wij ons ten doel gesteld om de huidige fundamenten van de SJR, welke door de voor ons voorafgaande bestuurders en vrijwilligers stevig zijn neergezet, verder te verstevigen en door te ontwikkelen en daarmee de toekomst van het jeugdsquash, de SJR en de doorstroom van de TOP jeugd veilig te stellen. Wij als nieuw bestuur achten het, in het belang van de SJR, dan ook noodzakelijk om de huidige Visie, Missie en Strategie te toetsen en daar waar nodig bij te stellen om daarmee de SJR de komende 5 jaar richting te geven.

Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers, bestuurders, ouders, sponsoren en Victoria Squash die het jeugdsquash hebben mee helpen ontwikkelen en vormgeven in de regio Rotterdam en spreken hier mee uit dat wij als nieuw bestuur, hopelijk tezamen met u en toekomstige partijen, er alles aan zullen doen om de komende vijf jaar met dezelfde inzet en passie het jeugdsquash verder op de kaart te zullen zetten.

Visie SJR
Het creëren van een sociale en veilige omgeving voor de jeugd, waarbij kennismaking met de (squash)sport een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de bewegingsvaardigheden – “het spel” –, de algemene ontwikkeling en een gezonde levensstijl.

Missie SJR
De SJR streeft ernaar het squashen te bevorderen bij de jeugd door middel van training, toernooien en sociale activiteiten waarbij speldoel, spelmiddelen, spelhouding en spelregels de kenmerken zijn waar de SJR voor staat.

Mission Statement
Het promoten van het squashspel bij de jeugd tot 23 jaar binnen de regio Rotterdam, opererend vanuit onderstaande kenmerken:

– Speldoel;
– Spelmiddelen;
– Spelhouding;
– Spelregels.