Squash-beginselen

De basis
Er zijn diverse manieren om aan kinderen de techniek van squash bij te brengen. SJR heeft gekozen voor onderstaande wijze. Aan de trainers is het de taak om om deze wijze de techniek aan te leren. Daardoor ervaren de kinderen een constante manier om een slag te slaan, ongeacht welke trainer dit aan hun uitlegt.

Basisregels de techniek
– Grip: De ‘V’ van de kant van het blad waar de bal geraakt wordt loopt door in de ‘V’ van de hand
– Blad is boven de pols
– Elleboog is naar voren gericht
– Bij het slaan is het gewicht op het voorste been
– In balans staan, dus niet wiebelen
– Slag af maken met open racket
– Na elke slag gaat de speler terug naar de T
– Blijf de bal volgen
– De speler staat stil zodra de tegenstander de bal slaat
– Let op de positie van je tegenstander